Програмові вимоги до іспитів

Програмові вимоги на державної атестації

Програмові вимоги на державний iспит з математики та iнформатики спеціальності “Інформатика” (ОКР – бакалавр, денна та заочна форма навчання) 2018

Програмові вимоги на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів спеціальності “Інформатика” (ОКР – бакалавр, денна форма навчання) 2018

Програмові вимоги на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів спеціальності “Інформатика” (ОКР – бакалавр, заочна форма навчання) 2018

Програмові вимоги на семестрових іспитів

Програмові вимоги на iспит з дисципліни «Інформаційні комп’ютерні технологіі» (бакалавр) спеціальність 281.Публічне управління та адміністрування (2018)