Програмові вимоги до іспитів

Програмові вимоги на державний iспит з математики та iнформатики спеціальності “Інформатика” (ОКР – бакалавр, денна та заочна форма навчання) 2018

Програмові вимоги на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів спеціальності “Інформатика” (ОКР – бакалавр, денна форма навчання) 2018

Програмові вимоги на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів спеціальності “Інформатика” (ОКР – бакалавр, заочна форма навчання) 2018