Інформаційний пакет

6.050103 Програмна інженерія

Освітньо-професійна програмна (стандарт)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (стандарт)

Освітньо-професійна програмна (варіативна частина)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна частина)

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр):

Інформаційний пакет ЄКТС

Освітня програма

Концепція освітньої діяльності