Історія

Кафедра інформаційних технологій створена 30 липня 2010 р. і є структурним навчально-науковим підрозділом університету та входить до складу факультету математики та інформатики.

Першим завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Федорук Павло Іванович. Основою викладацького складу кафедри стала група фахівців, які працювали на кафедрі інформатики та спеціалізувались у галузі баз даних, інформаційно-обчислювальних систем та програмного забезпечення ЕОМ. На момент створення на кафедрі працювали: кандидат фізико-математичних наук, доцент Ткачук В.М., кандидат педагогічних наук, доцент Дрінь Б.М., кандидат психологічних наук, доцент Фатурова Ф.М., кандидат економічних наук, викладач Хрущ Л.З. і асистент Костишин Л.П.

До навчального процесу були залучені також інші висококваліфіковані працівники, зокрема доктор фізико-математичних наук, професор Стоян В.А., доктор технічних наук, професор Лютак І.З.; кандидати технічних наук, доценти – Мельничук С.І., Козленко М.І., Лазарович І.М.; ст. викладач Козич О.В., викладачі Аннич А.Б., Монастирецький В.В.; асистенти – Дутчак М.С., Пікуляк М.В.

З вересня 2013 р. завідувачем кафедри став доктор фізико-математичних наук, професор Філевич Петро Васильович.

З вересня 2017 р. завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Мельничук Степан Іванович.

Професорсько-викладацький колектив кафедри інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр  факультетів математики та інформатики, іноземних мов, фізичного виховання і спорту; інститутів туризму, філології, історії, політології та міжнародних відносин; філій університету.

Викладачами кафедри спільно з аспірантами і студентами з серпня 2010 р. згідно із затвердженими тематиками досліджень проводиться наукова робота з питань розробки автоматизованих систем передачі та контролю знань і комп’ютерного моделювання.

З 2010 року на кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, шляхом керівництва науковими гуртками, проблемними групами, курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Здійснюється підготовка студентів для участі у наукових студентських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, олімпіадах та конкурсах.

Значна увага приділяється зв’язкам кафедри із компаніями-розробниками програмного забезпечення та компаніями з надання послуг в галузі інформаційних технологій, серед яких “BVBLogic”, V.I.Tech, “СофтСерв”, ТзОВ «Елекс», USOFTek, ТОВ «UTeam». Студенти мають можливість проходження виробничої практики на цих підприємствах і перспективи подальшого працевлаштування.

Кафедра співпрацює з науково-педагогічними працівниками профільного спрямування інших навчальних закладів, зокрема ДВНЗ «Київський національний університет ім. Т.Шевченка», ДВНЗ «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу», ДВНЗ «Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича» та ін., здійснюється спільна науково-дослідна, виробнича, навчально-методична та профорієнтаційно-консультаційна робота. Залучаються викладачі та студенти до науково-дослідної та виробничої співпраці. Здійснюється підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування на профільних кафедрах.