Навчальні дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”

Зразок заяви студента про вибір дисциплін

Положення про вільний вибір дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін

Історія України

Філософія

Історія української культури

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Математичний аналіз 1

Математичний аналіз 2

Комплексний аналіз

Дискретна математика

Алгоритми та структури даних

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Архітектура комп’ютера

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Безпека програм та даних

Групова динаміка і комунікації

Економіка програмного забезпечення

Емпіричні методи програмної інженерії

Конструювання програмного забезпечення

Менеджмент проектів програмного забезпечення

Об’єктно-орієнтоване програмування

Обробка зображень

Операційні системи

Організація комп’ютерних мереж

Основи електроніки та комп’ютерної схемотехніки

Основи програмної інженерії

Основи програмування

Проектний практикум

Професійна практика програмної інженерії

Програмні пакети обробки та візуалізації

Програмування 3D-графіки та ігрових застосувань

Програмування Інтернет

Програмування паралельних та розподілених обчислень

Теорія управління

Якість програмного забезпечення та тестування

Комп’ютерний графічний дизайн

Програмування мовою Java

Розробка серверних сценаріїв

Інтелектуальний аналіз даних

Штучний інтелект

Програмування мовою Python

Програмування мовою Ruby

Програмування на frameworks Python

Стандартизація програмного забезпечення

Програмування мікроконтролерних систем

Нормативне забезпечення програмних продуктів