Програмові вимоги до семестрових іспитів

Бакалавр, 6.050103 – Програмна інженерія, 121-Інженерія програмного забезпечення

Алгоритми та структури даних

Інтелектуальний аналіз даних 

Програмування 3D-графіки та ігрових застосувань

Програмування Інтернет

Програмування паралельних та розподілених обчислень 

Програмування мовою Ruby

Програмування мікроконтролерних систем

Основи програмування

Інші спеціальності

Інформаційні комп’ютерні технологіі (бакалавр, 281 – Публічне управління та адміністрування)