Робота експертної комісії з акредитації напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

Розпочато роботу експертної комісії з акредитації освітнього рівня бакалавр 

напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

20 травня 2019 року у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” почала роботу експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія».

Голова комісії – Шерстюк Володимир Григорович – виконувач обов’язків завідувача кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор;

Член комісії – Форкун Юрій Вікторович, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук, доцент.