Викладацький склад

Козленко Микола Іванович

Козленко Микола Іванович

завідувач кафедри, кандидат тех.наук, доцент
Кузь Микола Васильович

Кузь Микола Васильович

доктор тех. наук, професор

Лазарович Ігор Миколайович

Лазарович Ігор Миколайович

кандидат тех.наук, доцент
Ткачук Валерій Михайлович

Ткачук Валерій Михайлович

кандидат фіз-мат.наук, доцент
Іщеряков Сергій Михайлович

Іщеряков Сергій Михайлович

кандидат тех.наук, доцент

Пікуляк Микола Васильович

ст. викладач кафедри, кандидат тех.наук

Савка Іван Ярославович

ст. викладач кафедри, кандидат ф.-м.наук