Інформація про спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Про спеціальність

Інформація для вступу на ОР бакалавра на базі ПЗСО

Інформація для вступу на ОР бакалавра на базі молодшого спеціаліста

Інформація для вступу на ОР магістра

Відео для вступників

Сайт факультету математики та інформатики

Сайт університету

Сайт приймальної комісії університету

Правила прийому університету

Сторінка нашої кафедри у Instagram

Сторінка нашої кафедри у Facebook

Сторінка нашої кафедри у Linkedin

Сторінка нашої кафедри у Twitter