Наукові гуртки

Наукові гуртки для магістрів

«Якість програмного забезпечення та тестування» (керівник – професор Кузь М.В.)

«Еволюційні алгоритми в задачах функціональної та комбінаторної оптимізації» (Керівник – доцент Ткачук В.М.)

 

Наукові гуртки для бакалаврів

«Програмування мікроконтролерних систем збору та обробки інформації» (Керівник – доцент Лазарович І.М.)

«Вебтехнології в освіті» (Керівник – викладач Дутчак М.С.)

«Економіка програмного забезпечення» (Керівник – старший викладач Пікуляк М.В.)

«Програмування мовою Java» (Керівник – доцент Іщеряков С.М.)

«Впровадження web-технологій в інфраструктуру  університету» (Керівник – старший викладач Козич О.В.)

«Підтримка та оптимізація корпоративних комп’ютерних мереж» (Керівник – старший викладач Аннич А.Б.)

«Проектний практикум» (Керівник – викладач Яковин С.В.)