Наукові гуртки

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток, проблемну групу і кафедральний (міжкафедральний) науковий семінар Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Перелік наукових гуртків

Якість програмного забезпечення та тестування, д.т.н, проф. Кузь М.В.

Програмування мікроконтролерних систем збору та обробки інформації, к.т.н, доц. Лазарович І.М.

Еволюційні алгоритми в задачах функціональної та комбінаторної оптимізації, к.ф.-м.н, доц. Ткачук В.М.

Економіка програмного забезпечення, к.т.н, доц. Пікуляк М.В.

Впровадження web-технологій в інфраструктуру університету (PNUDev), ст. викладач Козич О.В.

Підтримка та оптимізація корпоративних комп’ютерних мереж, ст. викладач Аннич А.Б.