Наукова робота викладачів

Публікації викладачів кафедри у Scopus та Web of science

Науково-дослідні роботи

Основні напрямки наукових досліджень

  • Дослідження, побудова та розробка програмного забезпечення інформаційних технологій для розробки і впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп’ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.Розробка програмного забезпечення для систем комп’ютеризації освіти.
  • Розробка програмного забезпечення для цифрової обробки сигналів.
  • Розробка програмного забезпечення для вбудованих інтелектуальних систем.
  • Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об’єктно-орієнтоване, тощо) на підґрунті створення і застосування відповідних інформаційних технологій.
  • Теоретичнi та методологiчнi основи розробки автоматизованих систем передачi знань.