Практика

Силабус ОК39 Навчальна практика (бакалавр, 6 сем.)

Силабус ОК40 Виробнича практика (бакалавр, 8 сем.)

Робоча програма ОК39 Навчальна практика (бакалавр, 6 сем.)

Робоча програма ОК40 Виробнича практика (бакалавр, 8 сем.)

Наскрізна програма практики

 

Виробнича практика (магістратура, 2 сем.)

Науково-дослідна практика (магістратура, 1-3 сем.)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики

 

Журнал реєстрації угод