Наукові публікації студентів

2023

Бакалаври

 1. Yaremiy I.P., Yaremii H.I., Vekeryk D.V. Developing and Programming the Algorithm for X-ray Diagnostics of the Structure of Near-Surface Layers in Ion-Implanted Monocrystalline Materials. XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Materials. Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2023. P. 22.

Магістри

 1. Юрчук Д., Савка І. Дослідження впливу шкідливого програмного забезпечення та його розпізнавання: Еврика – ХХІVP. Збірник студентських наукових праць, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2023. С. 52-54.
 2.  Петро Дрогомирецький. Дослідження факторів впливу на показник латентності в розподілених реєстрах для застосування в системах управління проектами. Еврика – ХXІV. Збірник студентських наукових праць. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. 336 с.
 3.  Криховецький М. В. Методи виявлення дронів на базі нейронних мереж / Actual problems of modern technologies: book of abstracts of the XІІ International scientific and practical conference of young researchers and students, (Ternopil, December, 6th-7th, 2023), Ternopil Ivan Puluj National Technical University [and other.]. – Ternopil: PE Palianytsia V.A., 2023. Р. 428-430.
 4. R. Dyndyn, I. Lazarovych, S. Ishcheriakov (Nov. 29-30, 2023). Methods and algorithms for forecasting the effective use of energy resources for household consumers, 2023 2nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
 5.  М. Пікуляк, C. Домбровський, М. Дутчак, “Вдосконалення асинхронного методу сервісної взаємодії у веб-додатках,” Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2023. № 53, С. 185-191, https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-53-27.
 6. М. Пікуляк, C. Домбровський, “Дослідження асинхронних методів сервісної взаємодії у веб-додатках,” 2023 2-nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Івано-Франківськ, Україна, 29-30 листопада 2023 р.  pp. 207-213.
 7. Савка І., Іванишин Т. Підвищення надійності системи логування. 2023 2-nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Івано-Франківськ, Україна, 29-30 листопада 2023 р.  pp. 247-250.
 8. Р. Запухляк та ін., “Сертифікаційна модель автоматизованої програмної системи управління навчальним закладом WEBportal ПНУ,” (in Ukrainian), 2023 2nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, 29-30 листопада, 2023, С. 203-206, doi: 10.5281/zenodo.10510031

 

2022

Бакалаври

 1. M. Pikuliak, I. Lazarovych, M. Usyk, “Progressive web technology-based improvement of the distance learning adaptive system,” Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, vol. 105, no. 1. pp. 118–127, 2022.
  https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.118
 2. Yu. Dudii, “Overview of methods and existing solutions for task order generation,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 306-309, doi: 10.5281/zenodo.8418870
 3. V. Ivanochko, “Analysis of methods and existing software implementations for automatic resume generation,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 298-305, doi: 10.5281/zenodo.8419004
 4. V. Yakovyn and T. Kriukov, “Object detection in mobile robotics,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 310-312, doi: 10.5281/zenodo.8418713
 5. С. В. Яковин, І. С. Яковин, С. І. Мельничук, І. З. Мануляк, В. С. Яковин, та Т. Я. Крюков, “Нюанси організації Web інтерфейсу користувача засобами Ruby on Rails 7.0.3”, у Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління (ISCM), Надвірна, Україна, 14–15 лип. 2022, с. 233.

Магістри

 1. Б. Незамай, “Прогнозування якості програмного забезпечення,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 86-89.
 2. R. Dorosh, “Application of blockchain and the SimHash algorithm to detect Plagiarism,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 130-134, doi: 10.5281/zenodo.8429018
 3. В. Ткачук and О. Кулик, “Реалізація еволюційного алгоритму на реальному квантовому комп’ютері,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 262-265.
 4. В. Гой, “Дослідження масштабування та розробка рекомендаційної системи методами глибинного навчання та технологій великих даних,” (in Ukrainian), 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна, 29-30 листопада, 2022, С. 286-290, doi: 10.5281/zenodo.8325435
 5. R. Dorosh, “Identification and protection of personal data using blockchain technology,” V International Scientific and Practical Conference on Problems of Cybersecurity of Information and Telecommunication Systems (PCSIТS), V. Ilchenko, Ed., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Oct. 27-28, 2022, pp. 59-60, doi: 10.5281/zenodo.7608109
 6. R. Dorosh, “Improving and implementing blockchain-based system in educational field,” VI International Scientific and Practical Conference on Applied Systems and Technologies in the Information Society (AISTIS), V. Pleskach, V. Zosimov, and M. Pyroh, Eds. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Sept. 30, 2022, doi: 10.5281/zenodo.8432811
 7. Юрчук Д., Савка І. Дослідження шкідливого програмного забезпечення: 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), November 29-30, 2022 Ivano-Frankivsk, Ukraine. С. 291-293.
 8. М. В. Кузь і Н. Р. Мішагіна, “Удосконалення моделей якості програмного забезпечення,” Вісімнадцята науково-практична  міжнародна конференція  Міжнародна транспортна  інфраструктура,  індустріальні центри та  корпоративна логістика, Транспортна академія України, Харків, Україна, 2-3 червня, 2022., С. 233-234
 9. I. Polataiko, “Building of efficient application software systems for educational industry by students engineering teams,” 6th International Scientific and Practical Conference on Applied Systems and Technologies in the Information Society (AISTIS), V. Pleskach, V. Zosimov, and M. Pyroh, Eds. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Sept. 30, 2022, doi: 10.5281/zenodo.7388241
 10. I. Polataiko, “Processes and structure of student software engineering organization at educational institution,” 2022 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 271-276, doi: 10.1109/PICST57299.2022.10238516
 11. I. Polataiko, “Software architecture design of software developed in student engineering teams,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 257-261, doi: 10.5281/zenodo.7956568
 12. R. Dorosh, “Research and improvement of a plagiarism detection methods using blockchain technology,” 2022 IEEE 9th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 265-270, doi: 10.1109/PICST57299.2022.10238614
 13. M. Slobodian, “Analysis of methods of recognizing the emotional state of dogs, which provides physical protection and safety of critical infrastructure objects,” 6th International Scientific and Practical Conference on Applied Systems and Technologies in the Information Society (AISTIS), V. Pleskach, V. Zosimov, and M. Pyroh, Eds. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Sept. 30, 2022, doi: 10.5281/zenodo.7392439
 14. M. Slobodian, “Review of the methods for automated recognition of dogs emotional state using acoustic signals,” 2022 IEEE 9th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2022, pp. 345-348, doi: 10.1109/PICST57299.2022.10238677
 15. M. Slobodian and M. Kozlenko, “Machine learning based animal emotion classification using audio signals,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 277-281, doi: 10.5281/zenodo.7514137
 16. Piatnychuk I., Boryshkevych I., Sala D., Tomashevska A., Hryhoruk I. Online Tools in Providing Feedback in Management. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2022. vol. 9. no 3. pp. 6-17

 

2021

Бакалаври

 1. T. Kriukov, V. Yakovyn, “Enhanced object detection for mobile robot,” XV International Conference on Modern Information and Communication Technologies in Transport Industry and Education, Dnipro, Ukraine, Dec. 16-17, 2021, p. 141
 2. І. Полатайко, М. Слободян, В. Винник, “Education quality improvement system based on anonymous surveys,” L Науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ (2021), Вінниця, Україна, 10-12 березня 2021
 3. Yaremiy I.P., Fedoriv V.D., Burdiak V.R., Yaremii H.I., Povkh M.M., Andriichuk O.P.  About size-strain plot methods in diffractometric and modelling diffraction lines. ХVIII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Materials. Ivano-Frankivsk: Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2021. P. 117.

Магістри

 1. М. Уханський, «Оцінка якості веб-застосунку для ОСББ», у V Всеукраїнській конференції молодих учених, студентів та курсантів «Інформаційна безпека та інформаційні технології». Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, Україна, 26 листопада 2021 р.
 2. В. Попович, “Дослідження методів фільтрації контенту для рекомендаційних систем”, у V Міжнародній науково-практичній конференції Прикладні науково-технічні дослідження. Громадська організація «Академія технічних наук України», Івано-Франківськ, Україна, 5-7 квітня 2021 р., с. 88-90.
 3. R. Ivankiv, I. Lazarovych, «Determining the mood of social network users in real-time by sentiment analysis methods using Big Data tools», Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. –2021. – 65-67 с.
 4. І. Данилів, Т. Матіїв, “Дослідження методів автентифікації при розробці веб сервісів”, у IV Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми кібернетики інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSIТS). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, 15-16 квітня 2021 р., с. 60-61.
 5. Ю. Харун, ” Дослідження методів аналізу слабких і сильних доль в мелодіях”, Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – 104-106 с.
 6. Мазур С.А. Using Computer Vision to Enhance Safety of Staff in Factories /AISTIS 2021. Прикладні науково-технічні дослідження, 2021. – 66 с.
 7. Б. Грицків, “Дослідження методів класифікації та відстеження руху об’єкту по заданій траєкторії”, Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – 104-106 с.
 8. Белей М. Кваліметричний метод оцінки цитованості наукових видань. Збірник студентських наукових праць “Еврика”. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ, 2021 рік, 300 с.
 9. М.Ю. Чернишов, І.М. Ткачук. Особливості взаємодії RUBY ON RAILS масивів із базами даних на основі BSEARCH, Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Молодих учених і студентів, м. Івано-Франківськ, 2021, 169-170 с.
 10. С. Шуляр. Методи виявлення ризиків безпеки у життєвому циклі розробки ПЗ, Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – 96-98 с.
 11. Є. Люклян, “Оптимізація часової складності аудиту енергоефективності будівель,” Міжнародна науково-технічна конференція інформатика, математика, автоматика,  Суми, Україна, 19-23 квітня, 2021, с. 174.
 12. І. Полатайко, “Проектування та розробка медіа ресурсу Shpalta IF розробка серверної частини застосунку,” Еврика, т. 22, С. 313-315, 2021, doi: 10.5281/zenodo.6819522/
 13. Слободян М., Падалка І. Проектування та розробка веб-застосунку “DIM SIRKA”. Збірник студентських наукових праць “Еврика”. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ, 2021, 316-318 с.
 14. Навроцький Богдан, «Метод оптимізації дослідження якості активності в соціальних мережах.» Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – 61-62 с. URL: http://ukrtsa.org.ua/media/docs/6-prykladni-naukovo-tekhnichni-doslidzhennia/ATSU_2021.pdf
 15. М.Кузь, Р.Запухляк, Л.Шевлюк, В.Новак, М.Новак, Р.Мішагін, «Точність обчислень програмним забезпеченням». Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2021. – 104-106 с.
  URL: http://ukrtsa.org.ua/media/docs/6-prykladni-naukovo-tekhnichni-doslidzhennia/ATSU_2021.pdf.
 16. Остафійчук Т., Олійник Г., Алгоритм та модель індикації ризиків системи внутрішнього забезпечення якості. Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2021. – 299-301с. URL:http://ukrtsa.org.ua/media/docs/6-prykladni-naukovo-tekhnichni-doslidzhennia/ATSU_2021.pdf.
 17. С. Хортюк, “Оптимізація обчислень для SLAM алгоритму за допомогою штучних нейронних мереж,” XVIII Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми інформатизації, Київ, Україна, 10-11 грудня, 2021.

 

2020

Бакалаври

 1. Nyzhnyk I. Voice recognition using reinforcement machine learning model [Електронний ресурс] / I. D. Nyzhnyk // Матеріали XV мiжнародної конференцiї “Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)”, м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30668.
 2. Saviak Nazar Optimized machine learning algorithm for self-driving cars [Електронний ресурс] / N. V. Saviak // Матеріали XV мiжнародної конференцiї “Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)”, м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30663.
 3. Kur M.Overcome jitter behaviour of objects on small scale in physics simulation [Електронний ресурс] / M. Kur // Матеріали XV мiжнародної конференцiї “Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)”, м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30641.
 4. Пікуляк М.В., Корнута В.Р. Вдосконалення евристичного алгоритму пошуку оптимального маршруту до паркувальної зони / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві”, 30 вересня 2020 р.- Київ, 2020, С. 149-153.
 5. Onufryk, “Modern algorhitms in natural language processing,” in Proc. IV International Scientific and Practical Conference Applied Systems and Technologies in the Information Society (AISTIS), V. Pleskach and V. Mironova, Eds. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Sep. 30, 2020, pp. 132-133.
 6. Saviak, “Improved deep learning algorithm for self-driving cars control,” in Proc. IV International Scientific and Practical Conference Applied Systems and Technologies in the Information Society (AISTIS), V. Pleskach and V. Mironova, Eds. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Sep. 30, 2020, pp. 183-184.
 7. Bohoslavets, “Intrusion detection and prevention system based on binary neural network,” in Proc. XLVІ International Scientific and Practical Conference Modern Movement of Science“, Khmelnytskyi, Ukraine, Jun. 05, 2020, pp. 60-63.
 8. M. Kuz, M. Kozlenko, I. Lazarovych, O. Rysniuk, V. Novak, and M. Novak, “Method of weights determination based on ratings of software quality metrics,” in Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Applied Scientific and Technical Research, vol. 2, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2020, pp. 37-39, doi: 10.5281/zenodo.4026682.
 9. Kuz M., Shevliuk L., Ostafiichuk T., Mishagin R. Modeling of software time characteristics. Applied scientific and technical research: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Ivano-Frankivsk, April 1-3, 2020, Ivano-Frankivsk, V.2. 2020. P. 39-42.

Магістри

 1. Голошівський В.В., Лазарович І.М. Аналіз та інтерпретація даних з відкритих  джерел інформації. Матеріали ХV науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного  технічного  університету  (м. Вінниця, 8-10 жовтня 2020р.): збірник доповідей. Вінниця: ВНТУ, 2020. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30670
 2. Kuz M., Kozlenko M., Lazarovych I., Rysniuk O., Novak V., Novak M. Method of weights determination based on ratings of software quality metrics. Applied scientific and technical research: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Ivano-Frankivsk, April 1-3, 2020, Ivano-Frankivsk, V.2. 2020. P. 37-39. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8063/1/ATSU2020_kuz_kozlenko.pdf

 

2019

Бакалаври

 1. T. Kriukov and V. Yakovyn, “Object detection and image classification for mobile robotics applications,” 2019 Scientific Seminar on Innovative Solutions in Software Engineering, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Dec. 10, 2019, pp. 24-25.
 2. I. Polataiko, M. Slobodian, and V. Vynnyk, “Anonymous survey system for quality assurance in education,” in Proceedings of the 2019 Scientific Seminar on Innovative Solutions in Software Engineering, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Dec. 10, 2019, pp. 28-30, doi: 10.5281/zenodo.4516556

Магістри

 1. Винничук М. Визначення узагальненого показника якості програмних продуктів. Еврика-ХХ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2019. С. 170-172. URL: https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2019/12/Еврика_-20__2.pdf
 2. Риснюк О. Удосконалення методів кваліметрії програмних продуктів, регламентованих у міжнародних стандартах серії ISO/IEC 9126. Еврика-ХХ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2019. С. 176-177. URL: //nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2019/12/Еврика_-20__2.pdf

 

Бакалаври

2018

 1. Дем’янчук О.В., Козленко М.І. Дослідження та розробка інтелектуальної системи діагностики захворювань рослин. Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (Харків, 21-22 лист. 2018 р.). Харків: ХНАДУ, 2018. С. 86-88.
 2. Лазарович І.М., Семанів О.Р. Застосування комп’ютерного зору для ідентифікації користувачів в системах дистанційного навчання. Матеріали восьмої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2018 (м. Львів, 26-29 квітня 2018 р.). – Львів, 2018.

 2016

 1. Козленко М. І. Cпільний збір даних побутових лічильників енергоносіїв / М. Козленко, М. Кузь, Р. Диндин // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2016). ХІІІ Міжнародна конференція. Тези доповідей. Вінниця, 3-6 жовтня 2016 року. – Вінниця: ВНТУ. ПП “ТД”Едельвейс”, 2016. – С. 212-214. – ISBN 978-617-7237-17-3.

 2015

 1. Голик Т.Б. Проектування програмного забезпечення системи перевірки герметичності лічильників газу засобами ВПЗ / І. М. Лазарович, Т. Б. Голик // Матеріали п’ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015 (м. Львів, 23-26 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 121-123.
 2. Голик Т.Б. Автоматизована система повірки промислових лічильників газу / І. М. Лазарович, Т. Б. Голик // Інформаційні технології – 2015: зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 112-114
 3. Козленко М. І. Вільне програмне забезпечення моделювання термомодернізації приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015 (м. Львів, 23-26 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 123-124.
 4. Козленко М. І. Розробка програмного забезпечення для моделювання термомодернізації приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч. IV (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 55.
 5. Козленко М. І. Програмне забезпечення моніторингу комп’ютерних мереж / М. І. Козленко, Н. І. Бойчук // Інформаційні технології – 2015: зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 169-170.
 6. Козленко М.І. Розробка програмного забезпечення діагностування мережного обладнання інтернет-провайдера / М.І.Козленко, Н.І. Бойчук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч. IV (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.– С.54.

 2014

 1. Козленко М. І. Моделювання та програмне забезпечення оптимізації параметрів термомодернізації житлових та офісних приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2014 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 35.
 2. Козленко М. І. Алгоритмічні рішення та програмне забезпечення діагностики мережевої інфраструктури інтернет-провайдера / М. І. Козленко, Н. І. Бойчук // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2014 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 34.
 3. Козленко М. І. Завадостійкість каналів передачі даних з хаотичними сигналами в розподілених комп’ютерних системах та мережах загального та промислового призначення / М. І. Козленко, І. Б. Ткач // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2014 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 36.