Лабораторія кваліметрії програмних продуктів

Студенти, які здобувають ступінь магістра на освітній програмі «Якість та безпека програмного забезпечення» та бакалавра на освітній програмі «Інженерія програмного забезпечення» мають можливість проводити експериментальні дослідження з оцінки якості та сертифікаційних випробувань програмних продуктів у Лабораторії кваліметрії програмних продуктів, яка функціонує на кафедрі інформаційних технологій.

Лабораторія є базовою для проведення лабораторних робіт з дисциплін «Якість програмного забезпечення та тестування», «Кваліметрія програмного забезпечення», «Сертифікація програмних продуктів», під час проведення яких студенти реалізують методи оцінки якості програмних продуктів, що регламентуються міжнародними стандартами серії ISO/IEC 9126 та ISO/IEC 14598.

На базі лабораторії працює студентський науковий гурток «Якість програмного забезпечення та тестування». Наукова робота студентів, здійснена в рамках функціонування цього гуртка, зайняла призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2019 році. За результатами проведених наукових досліджень студентами щорічно публікуються наукові статті та тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

Більш детально з діяльністю гуртка та здобутками його учасників можна ознайомитися на сторінці гуртка