Наукова робота студентів

Студенські публікації:

  1. Голик Т.Б. Проектування програмного забезпечення системи перевірки герметичності лічильників газу засобами ВПЗ / І. М. Лазарович, Т. Б. Голик // Матеріали п’ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015 (м. Львів, 23-26 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 121-123.
  2. Голик Т.Б. Автоматизована система повірки промислових лічильників газу / І. М. Лазарович, Т. Б. Голик // Інформаційні технології – 2015: зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 112-114
  3. Козленко М. І. Моделювання та програмне забезпечення оптимізації параметрів термомодернізації житлових та офісних приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2014 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 35.
  4. Козленко М.І. Розробка програмного забезпечення діагностування мережного обладнання інтернет-провайдера / М.І.Козленко, Н.І. Бойчук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч. IV (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.– С.54.