Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитовано освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти “Якість та безпека програмного забезпечення”

На кафедрі інформаційних технологій Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитовано освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти “Якість та безпека програмного забезпечення” в рамках спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. Запрошуємо на навчання!