Оновлення освітньої програми “Якість та безпека програмного забезпечення”

Розпочато процес оновлення освітньої програми Якість та безпека програмного забезпечення спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти. Із проєктом можна ознайомитися тут: Проєкт ОП Якість та безпека програмного забезпечення. 

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою mykola.kuz@pnu.edu.ua та Google-формою з 26.03.2024 по 26.04.2024 року.

Гарант освітньої програми: Кузь Микола Васильович