Обов’язкові навчальні дисципліни ОП Інженерія програмного забезпечення ОР бакалавр

ОК1 Англійська мова (за професійним спрямуванням) Силабус
ОК2 Англійська мова (для software engineering) Силабус
ОК3 Історія України Силабус
ОК4 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус
ОК5 Алгоритми та структури даних Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК6 Аналіз вимог до програмного забезпечення Силабус
ОК7 Архітектура комп’ютера Силабус
ОК8 Архітектура та проектування програмного забезпечення Силабус
ОК9 Бази даних Силабус
ОК10 Безпека програм та даних Силабус
ОК11 Іноземна мова (англійська) Силабус
ОК12 Комп`ютерна дискретна математика Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК13 Конструювання програмного забезпечення Силабус
ОК14 Лінійна алгебра Силабус
ОК15 Людино-машинна взаємодія Силабус
ОК16 Математичний аналіз Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК17 Менеджмент проектів програмного забезпечення Силабус
ОК18 Моделювання та аналіз програмного забезпечення Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК19 Об’єктно-орієнтоване програмування Силабус
ОК20 Операційні системи Силабус
ОК21 Організація комп’ютерних мереж Силабус
ОК22 Основи електроніки та комп’ютерної схемотехніки Силабус
ОК23 Основи програмної інженерії Силабус
ОК24 Основи програмування Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК25 Паралельні та розподілені обчислення Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК26 Програмування вбудованих систем Силабус
ОК27 Програмування Інтернет Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК28 Програмування мовою PHP Силабус
ОК29 Програмування мовою Java Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК30 Проектний практикум Силабус
ОК31 Професійна практика програмної інженерії Силабус
ОК32 Робототехніка Силабус Програмові вимоги до екзамену
ОК33 Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика Силабус
ОК34 Фізика (вибрані розділи) Силабус
ОК35 Якість програмного забезпечення та тестування Силабус
ОК36 Front-end-розробка Силабус
ОК37 Web-дизайн Силабус