Навчальні дисципліни ОР бакалавр

Дисципліни вільного вибору студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”

Зразок заяви студента про вибір дисциплін

Положення про вільний вибір дисциплін

Історія України Робоча програма
Філософія Робоча програма
 Історія української культури Робоча програма
Лінійна алгебра та аналітична геометрія Робоча програма
Математичний аналіз 1 Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Математичний аналіз 2 Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Комплексний аналіз Робоча програма
Дискретна математика Робоча програма
Алгоритми та структури даних Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Аналіз вимог до програмного забезпечення Робоча програма
Архітектура комп’ютера Робоча програма
Архітектура та проектування програмного забезпечення Робоча програма
Безпека програм та даних Робоча програма
Групова динаміка і комунікації Робоча програма
Економіка програмного забезпечення Робоча програма
Емпіричні методи програмної інженерії Робоча програма
Конструювання програмного забезпечення Робоча програма
Менеджмент проектів програмного забезпечення Робоча програма
Об’єктно-орієнтоване програмування Робоча програма
Обробка зображень Робоча програма
Операційні системи Робоча програма
Організація комп’ютерних мереж Робоча програма
Основи електроніки та комп’ютерної схемотехніки Робоча програма
Основи програмної інженерії Робоча програма
Основи програмування Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Проектний практикум Робоча програма
Професійна практика програмної інженерії Робоча програма
Програмні пакети обробки та візуалізації Робоча програма
Програмування 3D-графіки та ігрових застосувань Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Програмування Інтернет Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Програмування паралельних та розподілених обчислень Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Теорія управління Робоча програма
Якість програмного забезпечення та тестування Робоча програма
Комп’ютерний графічний дизайн Робоча програма
Програмування мовою Java Робоча програма
Розробка серверних сценаріїв Робоча програма
Інтелектуальний аналіз даних Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Штучний інтелект Робоча програма
Програмування мовою Python Робоча програма
Програмування мовою Ruby Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Програмування на frameworks Python Робоча програма
Стандартизація програмного забезпечення Робоча програма
Програмування мікроконтролерних систем Робоча програма Програмові вимоги до екзамену
Нормативне забезпечення програмних продуктів Робоча програма