Перший завідувач кафедри

Федорук Павло Іванович

15.05.1972 р.-10.01.2013 р.

Видатний український науковець-кібернетик,

доктор технічних наук, професор,

академік Академії технологічних наук України,

перший завідувач кафедри інформаційних технологій,

проректор з наукової роботи ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»


Народився 15 травня 1972 року в м. Львові.

Федорук Павло Іванович закінчив Прикарпатський університет ім.В.Стефаника в 1994 р. Відразу після закінчення університету був запрошений на роботу в інформаційний відділ, який є структурним підрозділом університету. Він зарекомендував себе добрим спеціалістом в галузі інформаційних технологій, талановитою людиною з прогресивним мисленням і в жовтні 1994 йому запропонували очолити інформаційний відділ. З 2002 р. Федорук П.І. працював директором Центру інформаційних технологій, на базі якого створений Центр дистанційного навчання. Виконуючи посадові обов’язки паралельно займався науковими дослідженнями в рамках НДР Міністерства освіти і науки України і показав себе самостійним мислячим дослідником, який наполегливо та ефективно працює над дослідженнями телекомунікаційних технологій та розробкою систем дистанційного навчання і контролю знань.

У період з 1999 року по 2002 рік без відриву від виробництва навчався в аспірантурі, після закінчення якої у 2002 році успішно захиcтив в Інституті математичних машин та систем НАН України дисертаційну роботу за спеціальністю 01.05.03 * математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Темою дисертації була “Система дистанційного навчання та контролю знань на базі Інтернет-технологій (на прикладі медичних вузів).

У 2010 році успішно захистив в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Темою дисертації була “Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій”. Після захисту дисертації продовжував займатися науковою діяльністю з розробки методології побудови інструментальних засобів адаптивних систем дистанційного навчання та контролю знань на основі інтелектуальних Інтернет-технологій, дослідження проблем диференціації в освіті та створення індивідуалізованого навчання, побудови індивідуальних адаптивних траєкторій навчання, працював над виконанням державних наукових проектів Центру дистанційного навчання та контролю знань. З 2010 очолював кафедру інформаційних технологій факультету математики та інформатики ПНУ. У 2012 році був призначений на посаду проректора університету з наукової роботи.

З 2007 року – член програмного комітету і голова на секціях міжнародних науково-практичних конференцій «Освіта на основі web-технологій» і «Комп’ютерні і передові технології в освіті». З 2007 року приймав участь в роботі Міжнародного комітету рефері як представник від України при проведенні конкурсів докторських робіт в галузі освіти на базі web-технологій і міжнародного конкурсу некомерційного програмного забезпечення освітніх систем, які базуються на інформаційних технологіях. З 2008 року – експерт науково-технічної ради МОН секції «Інформатика і кібернетика». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.204.01 із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту проблем математичних машин та систем НАН України та спеціалізованої вченої ради К 58.082.02 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України. Був керівником 4 науково-дослідних робіт в галузі адаптивного дистанційного навчання.

У 2009 році одержав обласну премію імені Терсенова обласної спілки винахідників і раціоналізаторів за розробку систем дистанційного навчання і контролю знань на базі Інтернет-технологій.

У 2010 році одержав диплом, нагрудний знак і премію голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради у номінації «Відомий науковець року» за вагомі досягнення в галузі науки та освіти та особистий внесок у розвиток науки.

У 2011 році нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм.

Як науковець, Павло Іванович займався дослідженнями телекомунікаційних технологій, проблем штучного інтелекту та розробкою адаптивних систем дистанційного навчання. Його оригінальні розробки привернули увагу наукової та освітньої громадськості не тільки в Україні, але й у світі. Розроблена Павлом Федоруком адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій неодноразово нагороджувалась відзнаками Міністерства освіти і науки України.

Павло Федорук був людиною широких знань, поглядів та інтересів, ініціатором багатьох наукових, суспільних, меценатських та підприємницьких проектів. Він був одним з ініціаторів та фундатором створення агенції новин «Фіртка», а також Президентом Івано-Франківської обласної федерації бойових мистецтв.