Ігор ЛАЗАРОВИЧ

 ORCID iD

Web of Science

Scopus

SciProfiles

 Google Scholar

 Semantic Scholar

 IEEE Xplore

 IEEE Collabratec

Academia.edu

 ResearchGate

 Zotero

 SSRN

Науковці України

Бібліометрика української науки

 

<strong>Основна інформація</strong><strong>Освіта</strong><b>Наукова діяльність</b><b>Викладацька діяльність</b><b>Професійна діяльність</b><b>Неформальна освіта</b><b>Патенти</b><b>Відзнаки</b><strong>Громадська діяльність</strong><b>Підготовка переможців олімпіад</b><b>Методичні матеріали</b><strong>Хобі</strong><strong>Контакти</strong>

ПОСАДА:

Т.в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.05 Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, 2004 р.
Тема дисертаційного дослідження: “Методи та спецпроцесори обробки даних на основі процедури рандомізації”

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент кафедри комп’ютерної та програмної інженерії, 2012 р.

2004

Захист дисертації кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, Тернопільська академія народного господарства.

2000-2003

Очне відділення аспірантури, Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

1995-2000 

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (ІФДТУНГ), факультет автоматизації та електрифікації, спеціальність “автоматизоване управління в технічних та організаційних системах”. Кваліфікація: магістр-системотехнік

1985-1995 

Яблунівська ЗОШ I-III ступенів (смт. Яблунів, Косівський р-н., Івано-Франківська обл.)

 

Підвищення кваліфікації:

2021

Луцький національний технічний університет, кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки, тема стажування: “Програмування вбудованих систем”

2016

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, тема “Програмування паралельних та розподілених обчислень”.

2011

Підвищення кваліфікації в центрі педагогічної майстерності, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

 

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.

Сфера наукових інтересів: методи рандомізації, цифрова обробка даних, програмування, радіоелектроніка, мікроконтролерна техніка.

Є автором більше 20 статей у фахових наукових виданнях, більше 25 виступів на наукових конференціях в Україні та за кордоном. Scopus h-index = 2, Google Scholar h-index = 6.
Співвиконавець наукової теми: “Проблеми комп’ютерного моделювання”. Держ. реєстр. №0112U000062

Основні публікації:

 1. M. Pikuliak, I. Lazarovych, M. Usyk, “Progressive web technology-based improvement of the distance learning adaptive system, ” Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, vol 105, no 1. pp. 118–127, 2022, https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.118
 2. I. Lazarovych et al., “Software Implemented Enhanced Efficiency BPSK Demodulator Based on Perceptron Model with Randomization,” 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2021, pp. 221-225, doi: 10.1109/UKRCON53503.2021.9575458  – Scopus
 3. M. Kozlenko, I. Lazarovych, V. Tkachuk and V. Vialkova, “Software Demodulation of Weak Radio Signals using Convolutional Neural Network,” 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 339-342, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160035 .  – Scopus
 4. Dutchak M., Kozlenko M., Lazarovych I., Lazarovych N., Pikuliak M., Savka I. (2021) Methods and Software Tools for Automated Synthesis of Adaptive Learning Trajectory in Intelligent Online Learning Management Systems. In: Ben Ahmed M., Rakıp Karas I., Santos D., Sergeyeva O., Boudhir A.A. (eds) Innovations in Smart Cities Applications Volume 4. SCA 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 183. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-66840-2_16, Scopus, ISSN: 2367-3370
 5. M. Kozlenko, I. Lazarovych, V. Tkachuk, and M. Kuz, “Deep learning demodulation of amplitude noise shift keying spread spectrum signals,” 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), 2020, pp. 717-720, doi: 10.1109/PICST51311.2020.9468063 – Scopus
 6. Ткачук В.М., Козленко М.І., Кузь MB , Лазарович I.M, Дутчак M.C. Function Optirnization Based on Highe r-Order Quantum Genetic Algorithm // Електронне моделювання -2019 -№3(2019) -С 43-58. DOI:  https://doi.org/10.15407/emodel.41.03.043

Викладацька діяльність:

2012 –  2024

доцент кафедри інформаційних технологій, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

2005 – 2007

Декан та заступник декана факультету електроніки та комп’ютерних технологій, ПВНЗ “Галицька академія”

2004 – 2012

доцент кафедри комп’ютерної та програмної інженерії, ПВНЗ “Галицька академія”

З 2021 року – фізична особа-підприємець із основними видами діяльності: 

62.01 Комп’ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

2010-2011, 2014-2020

Виконання договорів з наукового консультування в галузі розробки програмного забезпечення та мікроконтролерних систем автоматизації для ТОВ НВЦ “Новатор”, ПП “Верос”, ТОВ “Газтонік”.

1998-2004
програміст, інженер-системотехнік, старший науковий співробітник в ТОВ Науково-виробничий центр “Новатор”, м.Івано-Франківськ.

Член громадської організації «Академія технічних наук України». Секція «Інженерія програмного забезпечення»

Заступник декана факультету математики та інформатики з наукової роботи (2016-2023)

Член журі для проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України».

Відділення інформаційних технологій, 2024;

Відділення технічних наук, 2023  і 2022 роки;

Член журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій (2014-2017р)

Куратор академічної групи ІПЗ-1 (2020 рік вступу)

Полатайко Ігор, Слободян Марія (спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення), ІІ місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, секція “Інженерія програмного забезпечення”, 2021р.

Викладає дисципліни:

 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Програмування вбудованих систем
 • Робототехніка
 • Front-end-розробка
 • Програмування Інтернет
 • Програмування мовою РНР
 • Програмування мовою Ruby  (вибіркова)

Є автором близько 15 навчально-методичних видань, основні з них: 

Лазарович І.М., Дутчак М.С. Навчальний посібник з дисципліни «Програмування мовою PHP». Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 282 с.

Лазарович І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань» для студентів напряму підготовки «Інформатика». Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 153 с.

Лазарович І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи Інтернет» для студентів напряму підготовки «Прикладна математика». Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 87 с.

Лазарович І. М. Комп’ютерні системи. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. 190 с.

Радіоелектроніка та мікропроцесорна техніка.

Акваріумістика, гірськолижний спорт, дайвінг, “тихе полювання”.

Кафедра інформаційних технологій, ауд 319
Прикарпатський національний університет
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: (0342) 59-60-58

e-mail: ihor.lazarovych@pnu.edu.ua, mif.nauka@gmail.com

LinkedIn