Лазарович Ігор Миколайович

кандидат технічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяБіографіяНавчальна та професійна діяльністьМетодичні матеріалиОсновні публікаціїГромадська діяльністьКонтакти

ПОСАДА

Доцент кафедри інформаційних технологій,

кандидат технічних наук, доцент

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук 05.13.05 – “Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”. Тема дисертаційного дослідження:”Методи та спецпроцесори обробки даних на основі процедури рандомізації”

ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доцент кафедри комп’ютерної та програмної інженерії, Івано-Франківськ, 2012 р.

Наукові інтереси: Цифрова обробка даних, Програмування, радіоелектроніка, мікроконтролерна техніка.

ХОББІ

Радіоелектроніка та мікропроцесорна техніка

Акваріумістика, гірськолижний спорт, дайвінг.

Професійний досвід у виробництві

Системи автоматизації виробничих процесів, розробка і впровадження:

Системи повірки промислових лічильників газу.

Системи повірки побутових лічильників газу.

Народився 19.03.1978р. в с.м.т. Яблунів Косівського району Івано-Франківської області.

У 1995 р. закінчив Яблунівську ЗОШ I-III ступенів і вступив в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (ІФДТУНГ), факультет автоматизації та електрифікації, спеціальність “автоматизоване управління в технічних та організаційних системах”. У 2000 р. закінчив університет і отримав кваліфікацію магістра.

Після закінчення університету вступив до очного віділення аспірантури ІФДТУНГ, де навчався до 2003 року. У 2004 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування. Тема дисертації: “Методи та цифрові процесори обробки даних на основі процедури рандомізації”

У 2012році отримав атестат доцента кафедри комп’ютерної та програмної інженерії.

Свою трудову діяльність почав ще студентом 3-го курсу, працюючи програмістом в ТОВ Науково-виробничий центр “Новатор”, м. Івано-Франківськ, пізніше працював інженером-системотехніком та старшим науковим співробітником на цьому підприємстві.

Викладацьку роботу почав у 2004році в Інституті менеджменту та економіки “Галицька академія” (ІМЕ “ГА”), де працював до 2013 року на посаді доцента кафедри комп’ютерної та програмної інженерії. Протягом 2005-2006 працював деканом факультету електроніки та комп’ютерних технологій ІМЕ “ГА”, з 2006 до 2007 – заступником декана.

У 2010 році відзначений нагородою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради у номінації «Відомий науковець року».

З 2012 р. і по даний час – доцент кафедри інформаційних технологій.

Розробив та викладає такі навчальні дисципліни:

  • Інтелектуальні системи
  • Штучний інтелект
  • Програмування паралельних та розподілених обчислень
  • Програмування мовою Ruby
  • Розробка серверних сценаріїв
  • Програмування інтернет

1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Програмування Internet”

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Розробка серверних сценаріїв”

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Інтелектуальні системи”

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Програмування паралельних та розподілених обчислень”

5. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Програмування мовою Ruby”

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз BigData”

7. Лазарович І.М. Конспект лекцій з дисципліни “Комп’ютерні системи” [Електронний ресурс]/ І.М.Лазарович, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2014.- 190с.

8. Конспект лекцій з дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань» для студентів напряму підготовки «Інформатика»  / І. М. Лазарович – Івано-Франківськ: Видавництво Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 153 с.

9. Конспект лекцій з дисципліни «Основи Інтернет» для студентів напряму підготовки «Прикладна математика» / І. М. Лазарович – Івано-Франківськ: Видавництво Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 87 с.

1. Мельничук С.І. Застосування оцінок інформаційної ентропії під час опрацювання широкосмугових акустичних реалізацій діагностичних сигналів/ І.М. Лазарович, С.І. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету (технічні науки). – 2017. – № 1 (245). C.186-190 – Хмельницький: ХНУ, 2017. – ISSN 2307–5732.

2. Пат.112046 G01R 27/26 (2006.1) №2006 12001; Пристрій для вимірювання електричного імпедансу / Ю.Й. Стрілецький, В.А. Ровінський, О.В. Євчук, С.І. Мельничук, І.М. Лазарович; заявлено: 03.12.2015 опубліковано: 11.07.2016 Бюл.№13

3. Лазарович І. М. Вдосконалення методу завадостійкого передавання фазоманіпульованих сигналів на основі процедури рандомізації / І.М. Лазарович, С.І. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету (технічні науки). – 2015. – № 6. C.86-90 – Хмельницький: ХНУ, 2015. – ISSN 2307–5732.

4. Лазарович І. М. Реалізація методів сигнальної рандомізації для завадостійкого передавання даних / І.М. Лазарович // Вісник Хмельницького національного університету (технічні науки). – 2014. – № 6. – Хмельницький: ХНУ, 2014. с.165-168. 

5. Лазарович І.М. Моделювання цифрового приймача сигналів з використанням рандомізації на основі багаторівневих М-послідовностей / І.М.Лазарович, О.П.Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету (технічні науки). – 2010. – № 5. – С. 180 – 184.

Заступник декана з наукової роботи

Куратор академічної групи ІПЗ-4

Кафедра інформаційних технологій, ауд 319
Прикарпатський національний університет
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: (0342) 59-60-58
e-mail: ihor.lazarovych@pnu.edu.ua,  lazarowych@bigmir.net

https://orcid.org/0000-0001-5219-4714

https://www.researchgate.net/profile/Igor_Lazarowych

https://www.linkedin.com/in/igor-lazarowych-5089114a/