Іван САВКА

 ORCID iD

Web of Science

Scopus

SciProfiles

 Google Scholar

 Semantic Scholar

 IEEE Xplore

Academia.edu

 ResearchGate

 Zotero

Науковці України

Бібліометрика української науки

 

<strong>Основна інформація</strong><strong>Досвід практичної роботи</strong> <strong>Наукова діяльність</strong><strong>Освіта</strong><strong>Викладацька діяльність</strong><b>Стажування</b><strong>Відзнаки</strong><b>Громадська діяльність</b><strong>Контакти</strong>

ПОСАДА:

Cтарший викладач кафедри інформаційних технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат фізико-математичних наук, 2012 р.

Більше 10 років досвіду практичної роботи (канд. фіз.- мат. наук, науковий співробітник лабораторії нелінійного аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України)

Сфера наукових інтересів: 

 • Прикладна математика, нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними  похідними, діофантові наближення
 • Розробка моделей машинного навчання

Член Програмного комітету International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE)

Основні публікації

 1. Shevchuk R.V, Savka I.Y, Nytrebych Z.M The nonlocal boundary value problem for one-dimensional backward Kolmogorov equation and associated semigroup // Carpathian Mathematical Publications. – 2019. – 11(2). – 105-113.https://doi.org/10.15330/cmp.11.2.463-474
 2. Savka I., Tymkiv I. Conjugation problem with two multiple nodes for system of hyperbolic equations of higher order in cylindrical domain ‘ //Abstracts 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (October 26 – 30, 2020, Lviv, Ukraine). – Lviv, 2020. – р. 101.https://drive.google.com/file/d/1x81H0IFOweCo9gpxAajkHi3vGOsBwk2S/view?usp=sharing
 3. Савка І.Я., Шевчук Р.В., Тимків І.Р. Задача лінійного спряження з нелокальною багатоточковою умовою для параболо-гіперболічного рівняння в циліндричній області // Прикарпатський вісник НТШ. Число. –2020. – № 1 (59). – С.16-28. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2020-1(59)-16-28
 4. Dutchak M., Kozlenko M., Lazarovych I., Lazarovych N., Pikuliak M., Savka I. (2021) Methods and Software Tools for Automated Synthesis of Adaptive Learning Trajectory in Intelligent Online Learning Management Systems. In: Ben Ahmed M., Rakıp Karaș İ., Santos D., Sergeyeva O., Boudhir A.A. (eds) Innovations in Smart Cities Applications Volume 4. SCA 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 183. Springer, Cham., https://doi.org/10.1007/978-3-030-66840-2_16 , ISSN: 23673389 (23673370). (Scopus)
 5. Savka, Y. Yanovskyi, I. Lazarovych, and M. Kozlenko, “Visualization of advanced encryption standard cipher using CrypTool,” in 4th International Scientific and Practical Conference on Problems of Cybersecurity of Information and Telecommunication Systems (PCSIТS), O. Zakusylo et al, Eds. Taras Shevсhenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Apr. 15-16, 2021, pp. 95-96. https://doi.org/10.5281/zenodo.4695339
 6. Ihor Lazarovych, Mykola Kozlenko, Mykola Kuz, Valerii Tkachuk, Mariia Dutchak, Ivan Savka, Mykola Pikuliak. Software Implemented Enhanced Efficiency BPSK Demodulator Based on Perceptron Model with Randomization. 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). P. 221-225. (Scopus)
 7. Шевчук Р., Савка І. Нелокальна задача спряження для лінійного параболічного рівняння другого порядку типу колмогорова з розривними коефіцієнтами // Буковинський мат. журнал. – 2022. – 10, № 2. – С.249-264, https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/1086
 8. Cавка І., Тимків І. Задача лінійного спряження з багатоточковими умовами у випадку кратних вузлів для строго гіперболічних однорідних рівнянь високого порядку // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2022. – 65, № 1-2. – С.96-108 http://alpha.iapmm.lviv.ua/journal/651-2_pdf/651-2_07a.pdf
 9. Д. Юрчук, І. Савка. “Дослідження шкідливого програмного забезпечення,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 291-293. Available: https://kit.pnu.edu.ua/en/icisse-2022-en/
 10. Пікуляк, М., Савка, І., Дутчак, М. (2022). Використання апарату нейромереж для дослідження адаптивної навчальної траєкторії.Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк., № 47, С. 91-97. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-47-14
 11. Савка І.Я., Тимків І.Р. Задача спряження з багатоточковими умовами для мішаного рівняння високого порядку // Прикарпатський вісник НТШ. Число.  – 2023. – № 18. – С.54-62.
 12. Савка І., Іванишин Т. Підвищення надійності системи логування. 2023 2-nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Івано-Франківськ, Україна, 29-30 листопада 2023р.  pp. 247-250.
 13. Nytrebych Z., Shevchuk R. and Savka, “The Dirichlet problem in an infinite layer for a system of differential equations with shifts,” Georgian Mathematical Journal, 2023. https://doi.org/10.1515/gmj-2023-2104 (Scopus)

2001 – 2006 Прикарпатський нацiональний унiверситетi менi Василя Стефаника. Магістр. Спецiальнiсть: “Математика”;. Квалiфiкацiя: математик, викладач.

2007 – 2010 Аспiрантура, Iнститут прикладних проблем механiки i математики iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, Львiв

2012 Кандидат фiзико-математичних наук, спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв

2014 – 2019 –  викладач кафедри прикладної математики та диференціальних рівнянь у Прикарпатському нацiональному унiверситетi iменi Василя Стефаника (за сумісництвом)

2019 – по теперішній час –  викладач кафедри інформаційних технологій  у Прикарпатському нацiональному унiверситетi iменi Василя Стефаника (за сумісництвом)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Веб-програмування мовою Python
 • Математичні та алгоритмічні основи криптографічного захисту інформації
 • Програмні засоби захисту інформації

Наукові стажування та підвищення кваліфікації:

Професійні стажування:

 • EPAM Teachers Internship Program 2024, 21.02.2024, 3 кредити  ЄКТС (90 годин)
 • SoftServe, сертифікат серії CP № 9378/2022 і додаток до нього, “Teacher’s DevOps Course”, 12.08.2022, 3.6 кредитів ЄКТС (108 годин)
 • EPAM Teachers Internship Program 2022, 6 кредитів ЄКТС (180 годин)
 • Аrtificial intelligence technology 2022: Summer school, 08.07.2022, 4 кредити  ЄКТС (120  годин)
 • Data Engineering and Security 2022 (DES 2022): Зимова школа з інформаційних технологій, 4 кредити  ЄКТС (120  годин)

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради молодим ученим і спеціалістам у 2010 р.

Стипендія Президента України для молодих вчених (2014—2016 рр.)

Грамота Президії НАН України за серію робіт «Локальні та нелокальні крайові задачі еволюційних рівнянь та систем рівнянь» (Конкурс на кращі наукові роботи молодих учених і студентів ВНЗ за 2015 р.)

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради талановитим молодим ученим і дослідникам у 2017 р. 

Грамота за вагомі досягнення у науковій і науково-організаційній роботі та з нагоди 100-річчя НАН України (2018, Західний науковий центр НАН України і МОН України)

 • Член Івано-Франківського відділення Наукового товариства імені Тараса Шевченка. 
 • Член журі для проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України» (2020 р.)
 • Член у складі журі для проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій в 2023/2024 навчальному році.

Кафедра інформаційних технологій, ауд. 319, адміністративний корпус
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: +380 (342) 59-60-58
e-mail: ivan.savka@pnu.edu.ua

LinkedIn