Валерій ТКАЧУК

 ORCID iD

Web of Science

Scopus

 Google Scholar

 Semantic Scholar

 IEEE

Academia.edu

 ResearchGate

Науковці України

Бібліометрика української науки

 

<strong>Основна інформація</strong><strong>Освіта</strong><strong>Викладацька робота</strong><strong>Стажування</strong><strong>Наукова діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

ПОСАДА:
Доцент кафедри інформаційних технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:
Кандидат фіз.-мат. наук, спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні, 2001 р.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:
Доцент кафедри інформатики, 2007 р.

Член науково-методичної ради університету з 2022 року

1979 – 1984. Львівський державний університет ім. І.Франка
Спеціальність: фізика
Кваліфікація: фізик, викладач фізики

2001. Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника
Кандидат фіз.-мат. наук
Спеціальність: 01.04.18 – фізика і хімія поверхні

2004 – 2011
доцент кафедри інформатики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

2011по теперішній час
доцент кафедри інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Забезпечую викладання наступних навчальних дисциплін:
– Основи програмування
– Алгоритми та структури даних
– Еволюційні алгоритми (вибіркова)

Навчально-методична література

Лабораторний практикум «Програмування на С++». Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/664.pdf
Лабораторний практикум «Основи візуального програмування». Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/1989.pdf
Навчальний посібник «ПРАКТИКУМ НА ЕОМ ЧАСТИНА 1 ВИДАВНИЧА СИСТЕМА LATEX ».
http://194.44.152.155/elib/local/665.pdf
Навчальний посібник «ПРАКТИКУМ НА ЕОМ ЧАСТИНА 2 СИСТЕМА КОМПЮТЕРНОЇ
МАТЕМАТИКИ MathCAD »
Навчальний посібник «Алгоритми та структури даних». Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/2399.pdf
Лекції та лабораторний практикум до курсу «Еволюційні алгоритми»

2016. Підвищення кваліфікації в Національному університеті «Львівська політехніка» за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія» спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Тема випускної роботи: «Методи та засоби дискретного перетворення Фур’є в задачах криптографії», 6 кредитів ECTS.

2022. Стажування на кафедрі інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  Тема стажування: Програмування, алгоритми та структури даних, 6 кредитів ECTS. 

Керівник кафедральної наукової теми: «Проблеми комп’ютерного моделювання» , ДРН
0112U000062.

РЕЄСТРАЦІЯ В НАУКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202395774

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&amp;user=KBinDTkAAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7366-1676

ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Tkachuk_Valerii

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІХ

 1. V. Tkachuk, Quantum Genetic Algorithm Based on Qutrits and Its Application, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2018 (2018), (8 pages), Article ID 8614073, doi: 10.1155/2018/8614073.
 2. V. Tkachuk Quantum Genetic Algorithm on Multilevel Quantum Systems, Mathematical, Problems in Engineering. Volume 2018 (2018), (12 pages), Article ID 9127510, doi: 10.1155/2018/9127510
 3. В. М. Ткачук Адаптивний квантовий генетичний алгоритм для 0-1 задачі пакування рюкзака , Системні дослідження та інформаційні технології, 2018, №. 2, с. 77-88. doi: 10. 20535/SRIT. 2308-8893. 2018. 2. 08
 4. В. М. Ткачук, О. М. Ткачук Квантовий генетичний алгоритм вищих порядків для 0-1 задачі пакування рюкзака, Системні дослідження та інформаційні технології, 2018, №3, с. 52-67. doi: 10. 20535/SRIT. 2308-8893. 2018. 3. 05
 5. V.M. Tkachuk, M.I. Kozlenko, M.V. Kuz, I.M. Lazarovych, M.C. Dutchak, Function Optimization Based on Higher-Order Quantum Genetic Algorithm, Електронне моделювання, 2019, Т. 41, с.43-57. doi: UDC 004.023, 539.18.
 6. V. Tkachuk and M. Kozlenko, “Improved quantum genetic algorithm on multilevel quantum systems for 0-1 knapsack problem,” in Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering (Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 135), Z. Hu, Q. Zhang, S. Petoukhov, and M. He, Eds., Cham, Switzerland: Springer, 2022, pp. 51–70.

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРІВ

 1. В. М. Ткачук, Оптимізація функцій на основі квантового генетичного алгоритму із багатозначною квантовою логікою, Матеріали доповідей міжнародної наукової конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання ”, 2-4 березня 2018 року, м. Рівне, с. 146-148.
 2. В. М. Ткачук, Покращений квантовий генетичний алгоритм з кутрітним представленням в задачах функціональної оптимізації, Матеріали доповідей IVміжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем ”, 1-2 листопада 2018 р., м. Дніпро, с.182-185.
 3. В. М. Ткачук, Квантовий генетичний алгоритм в задачі 0-1 мультиплікативного рюкзака, Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференція “Інформаційні технології та взаємодії”, 20-21 листопада 2018 року, м. Київ , с. 220-221.
 4. В. М. Ткачук Квантовий генетичний алгоритм вищих порядків для 0-1 задачі пакування рюкзака, Матеріали доповідей III міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології ”, 19-20 квітня 2018 року, м. Кропивницький, с. 327-332.
 5. В. М. Ткачук Квантовий генетичний алгоритм за кутрітним представленням та селективним оператором квантового гейту, Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Прикладні науково-технічні дослідження”, 3-5 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ, с. 46.
 6. Lazarovych I.M., Kuz M.V., Kozlenko M.I., Tkachuk V.M., Dutchak M.S. Modeling and researching of signals transformation by using randomization with multi-level M-sequences. // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 квітня 2020 р., Івано-Франківськ: матеріали конф. у 2 томах. – Т.2. – Академія технічних наук України. – 2020. – c. 26-29.
 7. Tkachuk V.M., Analysis of Quantum Genetic Algorithm based on Mulyilevel Quantum Sysytem // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІV міжнар. наук.- практ. конф., 1-3 квітня 2020 р., Івано-Франківськ: матеріали конф. у 2 томах. – Т.2. – Академія технічних наук України. – 2020. – c.16-17.
 8. M Kozlenko, I Lazarovych, V Tkachuk, V Vialkova, Software Demodulation of Weak Radio Signals using Convolutional Neural Network – 2020 IEEE 7th International Conference on Energy p. 339-342.
 9. Lazarovych et al., ’Software Implemented Enhanced Efficiency BPSK Demodulator Based on Perceptron Model with Randomization,’ 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2021, pp. 221225, doi: 10.1109/UKRCON53503.2021.9575458. 
 10. В. Ткачук ’Квантовий генетичний алгоритм та його реалізація на квантовому комп’ютері’ V Міжнародна науково практична конференція «Моделювання, контроль та інформаційні технології », 46 листопада 2021, м. Рівне, с. 137-139. doi: 10.31713/MCIT.2021. 45.
 11. Kozlenko, O. Zamikhovska, V. Tkachuk, and L. Zamikhovskyi, ‘Deep learning based fault detection of natural gas pumping unit,’ 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), 2021, pp. 71-75, doi: 10.1109/ELIT53502.2021.9501066
 12. Р. Запухляк, М. Кузь, М. Козленко, М. Пікуляк, І. Лазарович, В. Ткачук, Б Незамай, “Сертифікаційна модель автоматизованої програмної системи управління навчальним закладом WEBportal ПНУ,” 2023 2-nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Івано-Франківськ, Україна, 29-30 листопада 2023 р.

Кафедра інформаційних технологій, ауд. 319, адміністративний корпус
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: +380 (342) 59-60-58
e-mail: valerii.tkachuk@pnu.edu.ua

LinkedIn