Журнал реєстрації відгуків (бакалаврат)

Журнал реєстрації 

відгуків, рецензій, зауважень та пропозицій стейкхолдерів

щодо освітньої програми (проекту освітньої програми) «Інженерія програмного забезпечення»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та рішень щодо них

 

Номер  Інформація про стейкхолдера Дата надходження Рішення
20-1-b Директор ТзВО «Українські інформаційні технології» В.В.Плакущенко 27.08.2020 Схвалено позитичний відгук
22-1-b ФОП Блінов С.В. 07.04.2022 Введено до навчального плану дисципліни пов’язані з кіберфізичними системами, робототехнікою, програмуванням мікроконтролерів та вбудованих систем.
23-1-b Директор ТзВО «МАЙНКРАФТ АІ» Н.Савченко 29.03.2023 Збільшено кількість та обсяг ОК вільного вибору, що пов’язані із штучним інтелектом, наукою про дані, машинним навчанням.
23-2-b ФОП Блінов С.В. 21.04.2023 Актуалізовано покликання на зовнішні та внутрішні документи
23-3-b ФОП Полатайко І.Б. 25.04.2023 Внесено зміни в  логічно-структурну схему вивчення ОК
23-4-b Працівник індустрії, senior software engineer, Олег Онуфрик (відгук надійшов через форму) 25.04.2023 Додано ОК Хмарні технології у каталог ОК вільного вибору студентів
23-5-b ФОП Безгачнюк Ю.В. 28.04.2023 Додано рекомендацію здобувачам освіти презентувати результати та захищати випускні кваліфікаційні роботи англійською мовою.
23-6-b Директор ТзВО «Українські інформаційні технології» В.В.Плакущенко 05.05.2023 Схвалено позитичний відгук