Оголошення!

Відповідно до календарного плану написання курсових робіт (проектів) в осінньому семестрі та кваліфікаційних (магістерських) робіт і термінів їх подачі на перевірку на наявність академічного плагіату, нагадуємо, що завершені електронні варіанти кваліфікаційних робіт потрібно надіслати науковому керівнику до 23.11.2023 р., а курсових – до 03.01.2024 р.

Публікації за темою дослідження зараховуються:
– у матеріалах конференцій, які включені до “Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України”:
– у матеріалах конференцій, які включені до “Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених”;
– у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України;
– у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science, dblp;
– у наукових виданнях, які розміщені у електронних бібліотеках IEEE Xplore або ACM Digital Library;
– препринти на платформі arXiv.org (https://arxiv.org/)