Наукові роботи трьох студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” індексуються в базі даних Scopus

Наукові роботи трьох студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” проіндексовано в базі даних Scopus та опубліковані в цифровій бібліотеці IEEE Xplore за результатами участі в 2022 IEEE 9th International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S&T.

У роботі Романа Дороша “Research and improvement of plagiarism detection methods using blockchain technology” запропоновано уніфікований алгоритм виявлення плагіату з використанням технології блокчейн, машинного навчання для обробки тексту та SimHash для виявлення майже повних дублікатів документів у великих базах даних.

У роботі Ігоря Полатайка “Processes and structure of student software engineering organization at educational institution” представлено узагальнену модель студентської розробницької організації. Результати дослідження ґрунтуються на аналізі досвіду створення, становлення, керівництва студентською організацією з розробки програмного забезпечення PNUdev, яка функціонує у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

У роботі Марії Слободян “Review of the Methods for Automated Recognition of Dogs Emotional State Using Acoustic Signals” розглядається проблема створення інструменту для категоризації емоційних станів собак за голосовими звуками. Тепер емоції тварин можна автоматично класифікувати за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Науковим керівником усіх робіт був Микола Козленко, доцент кафедри інформаційних технологій.