Успішно акредитовано освітню програму Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

14 травня 2024 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію освітньої програми Інженерія програмного забезпечення спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, для якої випусковою є кафедра інформаційних технологій. Гарант даної освітньої програми – Микола Козленко.

Таким чином, підтверджено високий рівень і якість підготовки фахівців за даною освітньою програмою в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.