Бакалаврат

Освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Із освітньою програмою і відповідним навчальним планом можна ознайомитися тут.

Детальніше із змістом дисциплін можна ознайомитися тут.

Кадрове забезпечення тут.

В рамках навчання за бакалаврською програмою студенти отримують підготовку, яка відповідає вимогам світових і вітчизняних освітніх стандартів в галузі розробки, тестування та супроводження програмних продуктів.

Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення.

Термін навчання – 3 рік 10 місяці.

Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня):

– на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) зі спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні технології та не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями;

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством.

Форми здобуття освіти  – денна.

Інженерія програмного забезпечення (software engineering) – новітній в Україні напрям підготовки, який включає систему методів, способів та дисциплін з планування, розробки, експлуатації і супроводу програмного забезпечення. Цей напрям пов’язаний з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення специфікацій до підтримки життєвого циклу системи після передачі замовнику. В сучасному світі динамічна індустрія створення програмних продуктів є однією з найперспективніших галузей як світової, так і української економіки, а компанії-розробники програмного забезпечення є лідерами ринку. Програмні системи сьогодні присутні всюди. Без відповідного програмного забезпечення неможливо уявити промислове виробництво, наукову діяльність, освіту, охорону здоров’я, фінансову сферу чи державне управління і, навіть, побут.

Попит на висококваліфікованих програмістів невпинно зростає, а професія програміста є однією з найпрестижніших і високооплачуваних. У списку найбільш прибуткових та потрібних професій, які будуть популярними упродовж наступних років, одне з перших місць посідає інженер-програміст. Висококваліфіковані фахівці зі створення та обслуговування програмного забезпечення потрібні практично в усіх галузях народного господарства. Основним напрямом працевлаштування випускників є робота програмними інженерами у IT-компаніях України та світу, в яких вони зможуть обіймати посади системних та прикладних програмістів, аналітиків та архітекторів комп’ютерних систем, менеджерів проектів, web-розробників, інженерів з тестування програмного забезпечення, розробників баз даних тощо.

В Україні функціонують сотні ІТ-підприємств, що працюють на замовлення вітчизняних та закордонних партнерів. Більше десятка таких компаній успішно працюють в м. Івано-Франківську. Ці компанії забезпечують своїм працівникам цікаві проекти, професійне зростання та гідну зарплату. Розвиток індустрії програмного забезпечення в нашій країні стримується дефіцитом саме висококваліфікованих кадрів, тому випускники мають добру перспективу працевлаштування.

Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» оволодівають сучасними мовами програмування, знаннями з інформатики, комп’ютерної техніки, баз даних, Інтернет-технологій, усіма необхідними знаннями для здійснення практичної інженерної діяльності, а також сучасними методами створення та обслуговування програмного забезпечення, вчаться аналізувати технічне завдання, працювати в команді розробників, тестувати та забезпечувати якість програмного продукту, керувати проектами тощо. Основними спеціалізаціями під час навчання є розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем, web-орієнтованих систем, мобільних пристроїв та вбудованих систем.

Підготовка студентів спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” здійснюється на факультеті математики та інформатики, який має багаторічну практику підготовки фахівців ІТ-галузі. Студенти факультету беруть участь в олімпіадах, конкурсах та наукових конференціях. Кращі студенти займаються науково-дослідною роботою, мають можливість продовжити своє навчання у магістратурі та аспірантурі за фахом. Факультет забезпечує студентів всіх напрямів підготовки можливістю паралельного навчання на безоплатній основі в магістратурі нашого університету та державних університетів Польщі (Краків, Жешув) з отриманням двох дипломів магістра – українського та європейського зразків. При факультеті функціонує єдина серед навчальних закладів Івано-Франківської області Локальна мережева академія CISCO, що обладнана необхідним мережевим та телекомунікаційним обладнанням і дозволяє отримати ґрунтовні знання з сучасних мережевих інформаційних технологій та дає можливість отримання сертифікату міжнародного зразка на право обслуговування комп’ютерних мереж, який визнається більш ніж в 180 країнах світу.

Випусковою з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» є кафедра інформаційних технологій, працівники якої мають багаторічний досвід роботи. Навчальний процес забезпечується необхідною матеріально-технічною базою. До навчального процесу залучається  висококваліфікований кадровий склад інших кафедр факультету, що забезпечують фундаментальну підготовку.