Марія ДУТЧАК

 ORCID iD

Web of Science

Scopus

 Google Scholar

 Semantic Scholar

 IEEE Xplore

 Academic Index

Academia.edu

 ResearchGate

 

<strong>Основна інформація</strong><strong>Навчально-методична діяльність</strong><strong>Наукова діяльність</strong><strong>Викладацька робота</strong><strong>Досвід професійної діяльності</strong><strong>Стажування</strong><strong>Контакти</strong>

Посада:

Викладач кафедри інформаційних технологій

Закінчила:

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника” (2007 р.)

Спеціальність:

“Інформатика”

Кваліфікація:

“Фахівець з інформатики, викладач”

Читає курси:

«Основи програмної інженерії», «Front-end-розробка», «Web-дизайн», Програмування мовю PHP, «Сучасні інформаційні технології»

Навчально методичні матеріали:

  1. Лазарович І.М. Навчальний посібник з дисципліни «Програмування мовою PHP»/Лазарович І.М., Дутчак М.С. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 282 с.
  2. Дутчак М.С. Лабораторний практикум з дисципліни «Web-дизайн» / Дутчак М.С. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 104 с.
  3. Кузь М.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи програмної інженерії» / Кузь М.В., Дутчак М.С. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 94 с.
  4. Дутчак М.С. Лабораторний практикум з дисципліни «Front-end-розробка» / Дутчак М.С. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 86 с.
  5. Дутчак М.С. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сучасні інформаційні технології / Дутчак М.С. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 36 с.
  6. Пікуляк М.В., Дутчак М.С. Навчальний посібник з дисципліни «Web-дизайн» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Івано-Франківськ: ПНУ, 2024, 122 с.
  7. Курси в системі дистанційного навчання: https://d-learn.pnu.edu.ua/

Наукові інтереси:

Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних адаптивних вебсистем самоосвіти.

понад 10 статей у фахових наукових виданнях, участь у понад 20 наукових Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

2007 – 2008 

асистент кафедри інформатики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

2010 – по теперішній час

викладач кафедри інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

2006 – 2010 

інженер-програміст Центру інформаційних технологій ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;

2010 – по теперішній час

старший лаборант кафедри інформаційних технологій за суміщенням, у складі якої функціонує “Лабораторія робототехніки і програмування мікроконтролерів”.

  1. IT Ukraine Association, вид документу: сертифікат, тема: “EPAM systems”, січень-лютий 2021 р., кількість навчальних кредитів (годин): 2,7 кредитів (80 год.
  2. ІТ-компанія SoftServe, вид документу: сертифікат, тема: “TECH SUMMER BOOTCAMP FOR TEACHERS”, дата видачі: 01 вересня 2023, кількість навчальних кредитів (годин): 0.33 кредити (10 годин).
  3. Кафедра інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вид документа “Довідка” № 46-35-335/4 , тема: “Методи та програмні засоби систем передачі та контролю знань як допоміжного засобу при організації навчального процесу студентів ЗВО”, дата видачі 24.12.2019, кількість навчальних кредитів (годин): 6 кредитів (180 год).

Кафедра інформаційних технологій
Прикарпатський національний університет
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ,76018
Україна
тел.: (0342) 59-60-58
e-mail: mariia.dutchak@pnu.edu.ua

LinkedIn