Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти ОП «Якість та безпека програмного забезпечення» ОР Магістр

Положення про вільний вибір дисциплін

Вибір дисциплін доступний в кабінеті студента

Перелік та зміст дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти ОП «Якість та безпека програмного забезпечення»

Вибіркові навчальні дисципліни Екзамен Залік Кредити ЕКТС Години Посилання на силабус Програмові вимоги
1 Глибинне машинне навчання 1 6 180 Силабус
2 Технологія комп’ютерного бачення 1 6 180 Силабус Програмові вимоги
3 Еволюційні алгоритми 2 6 180 Силабус Програмові вимоги
4 Англійська мова професійна 3 3 90 Силабус
5 Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів 3 3 90 Силабус
6 Алгоритмічне забезпечення складних програмних систем 1 6 180 Силабус
7 Концепції об`єктного та функціонального програмування 1 6 180 Силабус
8 Парадигма подіє-орієнтованого програмування 2 6 180 Силабус
9 Практика технічного перекладу 3 3 90 Силабус
10 Інтелектуальна власність у програмній інженерії 3 3 90 Силабус
11 Основи науки про дані 1 6 180 Силабус
12 Розпізнавання образів 1 6 180 Силабус
13 Комп`ютерне моделювання та оптимізація 2 6 180 Силабус
14 Крос-культурна комунікація 3 3 90 Силабус
15 Управління ІТ бізнесом 3 3 90 Силабус