Микола ПІКУЛЯК

 ORCID iD

Web of Science

Scopus

 Google Scholar

 Semantic Scholar

 IEEE

IEEE Collabratec

Academia.edu

LinkedIn

SciProfiles

SSRN

 ResearchGate

Науковці України

Бібліометрика української науки

 

<strong>Основна інформація</strong><b>Методичні матеріали</b> <strong>Наукова діяльність</strong><strong>Освіта</strong><strong>Викладацька робота</strong><strong>Стажування</strong><strong>Досвід практичної роботи</strong><strong>Членство в професійних об'єднаннях</strong><strong>Контакти</strong>

ПОСАДА:

Доцент кафедри інформаційних технологій

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, 2016 р.

Вчене звання:

Доцент кафедри інформаційних технологій

Наукові інтереси:

Розробка методів,моделей та інструментальних засобів системи дистанційної освіти

Викладає дисципліни:

 • Людино-машинна взаємодія
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Бази даних
 • Web-дизайн
 • Економіка програмного забезпечення (вибіркова)

Навчальні посібники

 1. Пікуляк М. В. Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації: Навчальний посібник / М. В. Пікуляк. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – 142 с.
 2. Пікуляк. М. В. Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації: Лабораторний практикум / М. В. Пікуляк. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – 99 с.
 3. Пікуляк М. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Людино-машинна взаємодія» / М. В. Пікуляк., В.В. Бачук –. Івано-Франківськ: – Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – 86 с.
 4. Пікуляк М.В., Дутчак М.С. Навчальний посібник з дисципліни «Web-дизайн» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Івано-Франківськ: ПНУ, 2024, 122 с.
 5. Козич О.В., Пікуляк М.В. Віртуальний практикум «Бази даних. SQL-практикум» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 113 «Прикладна математика». Івано-Франківськ: ПНУ, 2024. Електронне видання: https://webschool.pnu.edu.ua/vlab-sql/
 6. М. Пікуляк, О. Козич. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з навчальної дисципліни Бази даних для здобувачів вищої освіти ОП «Інженерія програмного забезпечення», Івано-Франківськ, Україна: ПНУ ім. В. Стефаника, 2023

Є автором більше 20 статей у фахових наукових виданнях.

Основні наукові публікації

 1. Dutchak M., Kozlenko M., Lazarovych I., Lazarovych N., Pikuliak M., Savka I. (2021) Methods and Software Tools for Automated Synthesis of Adaptive Learning Trajectory in Intelligent Online Learning Management Systems. In: Ben Ahmed M., Rakıp Karas I., Santos D., Sergeyeva O., Boudhir A.A. (eds) Innovations in Smart Cities Applications Volume 4. SCA 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 183. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-66840-2_16, Scopus, ISSN: 2367-3370
 2. 7. M. Pikuliak, “Development of an adaptive module of the distance education system based on a hybrid neuro-fuzzy network”, Proceedings of the 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). Lviv, Ukraine August 21-25, 2020, pp. 44-49. (Scopus)
 3. Ihor Lazarovych, Mykola Kozlenko, Mykola Kuz, Valerii Tkachuk, Mariia Dutchak, Ivan Savka, Mykola Pikuliak. Software Implemented Enhanced Efficiency BPSK Demodulator Based on Perceptron Model with Randomization. 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). P. 221-225. (Scopus)
 4. M. V. Pikuliak, M. V. Kuz, O. D. Voroshchuk, “Improvement of information technology of distance education system construction with the use of hybrid learning algorithm, ” Information Technologies and Learning Tools, vol. 88, no. 2, pp. 167- 185, 2022. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4434 (WoS)
 5. M. Pikuliak, I. Lazarovych, M. Usyk, “Progressive web technology-based improvement of the distance learning adaptive system, ” Scientific Journal of TNTU. Ternopil: TNTU, vol 105, no 1. pp. 118–127, 2022, https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.118
 6. М. Пікуляк, І. Савка, М. Дутчак, “Використання апарату нейромереж для дослідження адаптивної навчальної траєкторії,” Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, № 47, С. 91-97, 2022. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-47-14
 7. Пікуляк М., Домбровський С., Дутчак М. “Вдосконалення асинхронного методу сервісної взаємодії у веб-додатках,” Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2023. № 53. С. 185–191. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-53-27

Монографії

.М.В. Пікуляк, “Методи та моделі розробки адаптивної системи дистанційного навчання”, Науково-технічні дослідження у галузі інформаційних технологій: колективна монографія / заг. ред.. М.В. Кузь. Академія технічних наук України, Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2022, Т 1, С. 72-108. 

Участь у роботі наукових конференцій та семінарів

 1. Pikulyak M. The method of formalization of adaptive learning model based on precedents matrix / Mykola Pikulyak // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : CADSM 2015 : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 189–192.
 2. Пікуляк М. В. Розробка функціональної структури програмного модуля адаптивної системи / М. В. Пікуляк // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції. – Київ-Черкаси, 2015. – С. 377-378.
 3. Пікуляк М. В. Застосування методу дихотомії для побудови математичної моделі адаптивного тестування // «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», 11 міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 : Збірник праць. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 230 – 232.
 4. Пікуляк М. В. Застосування нейро-нечітких мереж для розробки адаптивної моделі навчальної системи. // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 квітня 2020 р., Івано-Франківськ: матеріали конф. у 2 томах. – Т.1. – Академія технічних наук України. – 2020. – С. 38-40.
 5. M. Pikuliak, “Development of an adaptive module of the distance education system based on a hybrid neuro-fuzzy network”, Proceedings of the 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). Lviv, Ukraine August 21-25, 2020, pp. 44-49.
 6. Пікуляк М.В. Гібридний алгоритм навчання адаптивного модуля. Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квітня 2021 р., – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – С. 56-58.
  https://ukrtsa.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/ConferenceATSU_2021.pdf
 7. М. Пікуляк, М. Дутчак, ” Програмні аспекти виявлення академічного плагіату,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 271-276. Available: https://kit.pnu.edu.ua/en/icisse-2022-en/
 8. М. Дутчак, М.Пікуляк, “Оцінка якості методів та програмних засобів інтелектуальних адаптивних освітніх вебсистем самонавчання,” 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 266-270. Available: https://kit.pnu.edu.ua/en/icisse-2022-en/
 9. М.В. Пікуляк, “Використання адаптивної системи дистанційної освіти як засобу впровадження відкритої науки в освітньому процесі, ” Відкрита наука в умовах інтеграції освіти України до Європейського дослідницького простору : збірник матеріалів І Науково-практичної конференції з міжнародною участю, 27 квітня 2023 р., м. Київ. С. 58–61. https://lib.iitta.gov.ua/735288/1/Збірник%20тез%20OS-UA-ERA-2023_06.06.2023.pdf 

1989 – 1994 – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Спеціаліст

Кваліфікація: вчитель математики та інформатики

2011-2015 – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 05.13.06 – інформаційні технології

2016 – Тернопільський національний економічний університет”

Кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології

2007 – 2016 – асистент кафедри інформатики

2016 – по теперішній час – викладач Івано-Франківського коледжу

2018 – 2022 – старший викладч кафедри інформаційних технологій

2022 – по теперішній час – доцент кафедри інформаційних технологій

 1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Сертифікат № НВ-22-163, тема стажування: “Бази даних та інформаційні системи, людино-машинна взаємодія, комп’ютерні мережі”, дата видачі – 25.02.2022 р., 6 кредитів ЄКТС (180 годин)
 2. Вищий Семінаріум Духовного університету UKSM  (Варшава), Сертифікат KW-003/1022, міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації), тема стажування: “Академічна доброчесність”, дата видачі – 14.10.2022 р. (Варшава), 6 кредитів ЄКТС (180 годин), наказ “Про визнання результатів стажування (підвищення кваліфікації) № 661 від 18.11.2022 р.
 3. ІТ-компанія Sigma Software,сертифікат, SSWU:  TEACHERS’ SMART UP: SUMMER EDITION,  25 липня 2023, 1 кредит (30 годин)
 4. ІТ-компанія SoftServe, вид документу: сертифікат, тема: “TECH SUMMER BOOTCAMP FOR TEACHERS”, дата видачі: 01 вересня 2023,: 0.33 кредити (10 годин)
 5. ІТ-компанія Sigma Software, сертифікат, SSWU: TEACHERS’ SMART UP: WINTER EDITION 3.0 2024, дата видачі 26.01.2024, 1 кредит (30 годин).

Понад 20 років досвіду практичної роботи на посадах інженера-програміста ВАТ «Прикарпаттяобленерго», інженера-програміста комп’ютерного відділу наукової бібліотеки, інженера-програміста Центру інформаційних технологій (Інформаційно-обчислювального центру) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

ГО “Академія технічних наук України” з 2019 р.

Кафедра інформаційних технологій, ауд 319
Прикарпатський національний університет, вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: (0342) 59-60-58
e-mail: mykola.pikuliak@pnu.edu.ua

LinkedIn