ВІДКРИТЕ ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ

06 квітня 2021 р. з 13:15 по 14.35  для студентів І курсу факультету математики та інформатики спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти буде проведене відкрите лекційне заняття з дисципліни «Сертифікація програмних продуктів» на тему «Процедури оцінювання відповідності програмного забезпечення» доктором технічних наук, професором кафедри інформаційних технологій Кузем Миколою Васильовичем.

Покликання для приєднання до заняття: http://meet.google.com/hta-phgr-yvj