Засідання секції інформаційних технологій звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

В період з 5 по 9 квітня відбулись засідання секції інформаційних технологій звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за 2020 рік
Заслухано 7 доповідей представників професорсько-викладацького складу та 38 доповідей студентів спеціальності 121 -“Інженерія програмного забезпечення”.
Статті Марії Дутчак та Микола Козленка рекомендовані до друку у збірнику наукових праць.
Сергій Шуляр та Тимур Фараджев рекомендовані до нагородження грамотами за підсумками конференції
Матеріали доповідей Марії Белей, Марії Слободян, Івана Падалки, Романа Дороша, Олександра Ставичного, Ігоря Полатайка
рекомендовані до друку у збірнику студентських наукових праць «Еврика ХХІІ».