Обов’язкові навчальні дисципліни ОП Якість та безпека програмного забезпечення ОР магістр

Англійська мова наукового спілкування Силабус
Безпека мереж Силабус Програмові вимоги до екзамену
Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів Силабус
Кваліметрія програмного забезпечення Силабус Програмові вимоги до екзамену
Математичні та алгоритмічні основи криптографічного захисту інформації Силабус Програмові вимоги до екзамену
Методологія та організація наукових досліджень Силабус Програмові вимоги до екзамену
Охорона праці в галузі Силабус Залік
Сертифікація програмних продуктів Силабус Програмові вимоги до екзамену
Системи керування якістю процесу розробки програмного забезпечення Силабус Програмові вимоги до екзамену